Wednesday, 11 November 2015

Hazrat Owais Qarni ki Shaan e IstaghnaKhwaja Owais Qarni (Radi ALLAH o Anho) ko Hazrat Umar (Radi ALLAH o Anho) ne paisgham bheja ke agar aap ki ijazat hoto main kufa ke gawarnar ko likhun ke wo aap ka khayal rakhe. Khwaja Shahab (Radi ALLAH o Anho) ne jawab diya ke main khusosiyat ke sath zindagi basar karne ke sakht khilaf hun. mujhe kisi cheez ki ijazat nahi. Mera hath hajat rawa ke hath main he mujhe to bas yaad e Ilahi se gharz he wo main kar raha hun or koi cheez darker nahi. Is ke baad aap ne kufa bhi chorr diya or kisi or ilaqe main nikal gaye jahan aap ko koi talash na kar sake.


Kitab
Qasasul Auliya

Allama Nazeer Muhammad Wahidi

Wednesday, 23 September 2015

Hazrat Ali Murtaza (Radi Allaho Ta’ala Anho) Ki KaramatQabar Walon Se Sawal-o-Jawab

Hazrat Saeed Bin Masyyab (Radi Allaho Anho) kehte hain k hum log Ameer AlMomenin Hazrat Ali (Radi Allaho Anho) k sath Madina Munawarah k qabrustan Jannat ul Baqi main gaye to aap ne qabron k samne khare ho kar ba awaz-e-muland farmaya k aye qabar walo! Assalam-o-Alaikom Wa Rahmatullah! Kiya tum log apni khabren humain sunao ge ya hum tum logo ko tumhari khabren sunain? Is k jawab main qabron k andar se awaz ai. “Waalaikon Assalam Wa Rahmatulla Wa Barakatah.” Aye Ameer AlMomenin aap hi humain sunaiye k humari mot k baad humare ghar main kiya kiya muamlat hue? Hazrat Ameer AlMomenin ne farmaya k aye qabar walo! Tumhare baad tumhare gharon ki khabar ye he k tumhari biwiyon ne dosre logon se nikah kar liya or tumhare maal-o-dolat ko tumhare warison ne apas main taqseem kar liye or tumhare chote chote bache yateem ho kar darbadar phir rahe hain or tumhare mazbot or onche onche mehlon main tumhare dushman aram or chain k sath zindagi basar kar rahe hain. Is k jawab main qabro se aik murdeh ki ye dardnak awaz ai k aye Ameer AlMomenin! Humari khabar ye he k humare kafan purane ho kar phat chuke hain or jo kuch hum ne dunya main kharch kiya tha’ is ko hum ne yahan paliya he or jo kuch hum dunya main chor aye the is main humain ghata hi ghata uthana para he.
(Hijjat ullah alal alameen jild 2 safha 863)

Tabsarah

Is riwaat se malom hua k ALLAH TABARAK WATA’ALA apne mehbob bando ko ye taqat-o-qudrat ata fermata he k qabar wale in k sawalon k ba aawaz-e-buland is tarha jawab dete hain k dosre hazereen bhi sun lete hain. Ye qudrat-o-taqat aam insanon ko hasil nahi he. Log apni awazen to murdon ko suna sakte hain or murde un ki awazon ko sun bhi lete hain magar qabar k andar se murdon ki awazon ko sun lena ye aam insanon k bas ki baat nahi he balke ye khasan Khuda ka khas hissa or khasa he jis ko qabar walo ka ye iqbaliya bayan he k marne wale dunya main jo maal-o-dolat chor kar mar jate hain’ is main marne walon k liye sara sar ghata hi ghata he or jis maal-o-dolat ko marne se pehle Khuda ki rah main kharch karte hain’ wo un k kaam ane wala he.

Taleef
Allama Molana Abdul Mustafa Azeemi (Rehmatullah Aleh)

Progressive Book
40 B Urdu Bazar Lahor

Kitab
Karamat-e-Sahaba
(Alehim Alrizwan)

Hazrat Ali Murtaza (Radi Allaho Ta’ala Anho)Khalifa e Charhum janasheen Rasool-o-Zoj Batol Hazrat Ali Bin Abi Talib (Radi Allaho Anho) ki kuniyat “Abul Hasan” or “Abu Torab” he. Aap Huzur-e-Aqdas (Sallaho Alehe Wassalam) ke chacha Abu Talib k farzand arjumand hain. Aam al feel ke tees(30) baras baad jabke Huzur-e-Akram (Sallaho Alehe Wassalam) ki umar shareef tees(30) baras ki thi. 13rajab ko jumma k din Hazrat Ali (Radi Allaho Anho) Khana Kaba k andar paida hue. Aap ki walida majdah ka naam Hazrat Fatima bint-e-Asad (Radi Allaho Anho) he. Aap ne apne bachpan hi main islam qabool karliya tha or Huzur-e-Akram (Sallaho Alehe Wassalam) k zair-e-tarbiyat har waqt aap ki imdad-o-nusrat main lage rehte the. Aap muhajerin awal or ashrah mubasharah main apne baaz khusosi darjat k lehaz se bohot ziyada mumtaz hain. Jang-e-Badar’  jang-e-Ohod’  jang-e-Khandaq wagherah tamam islami laraiyon main apni be panha shujaat ke sath jang farmate rahe or kuffar-e-arab k bare bare namwar bahadur or sorma aap ki muqadas talwar Zulfiqar ki mar se maqtool hue. Amber ul Mokena Hazrat Usman-e-Ghani (Radi Allaho Anho) ki shahadat k baad ansar-o-muhajerin ne aap k dast-e-haq parast par bait kar k aap ko Ameer ul Momenin muntakhib kiya or char(4) baras aath(8) maah no(9) din tak aap masnad-e-khilafat ko sarfaraz farmate rahe. 17 Ramzan 40hijri ko Abd ur Rehman bin maljm muradi kharji mardod ne namaz-e-fajar ko jate hue aap ki muqadas paishani or norani chehre par aisi talwar mari jis se aap shaded tor par zakhmi hogaye or do(2) din zindah reh kar jam-e-Shahadat se sairab hogaye or baaz kitabon main likha he 19 Ramzan jumma ki raat main aap zakhmi hue or 21 Ramzan shab aik Shanmba aap ki shahadat hui. (Wa ALLAH TA’ALA Alam) aap k bare farzand arjumand Hazrat Imam Hasan (Radi Allaho Anho) ne aap ki namaz-e-janaza parhai or aap ko dafan farmadiya.
(Tareekh Alkhulfa wazalta alkhfa waghera)
Taleef
Allama Molana Abdul Mustafa Azeemi (Rehmatullah Aleh)

Progressive Book
40 B Urdu Bazar Lahor

Kitab
Karamat-e-Sahaba 
(Alehim Alrizwan)

Sunday, 13 September 2015

Hazrat Usman-e-Ghani (Radi Allaho Anho) Ki KaramatZina Kaar Ankhen

Allama Tajuddin Sabki (Rehmat ullah Aleh) ne apni kitab “Tabqat” main tehreer farmaya he k aik shakhs ne rasta chalte hue aik ajnabi orat ko ghor ghor kar ghalat nigahon se dekha. Is k baad ye shakhs Ameer ul Momenin Hazrat Usman-e-Ghani (Radi Allaho Anho) ki khidmat-e-Aqdas main hazir hua. Is shakhs ko dekh kar Hazrat Ameer ul Momenin (Radi Allaho Anho) ne nihayat hi pur jalal lehje main farmaya k tum log aisi halat main mere samne ate ho k tumhari ankhon main zina k asrat hote hain. Shaks mazkor ne (jal bhun kar) kaha k kiya Rasool ALLAH (Sallaho Aleh Wassalm) k baad aap par wahi utarne lagi he? Aap ko kese malom hogaya k meri ankhon main zina k asrat hain?
Ameer ul Momenin ne irshad farmaya k mere upar to wahi nahi nazil hoti he lekin main ne jo kuch kaha he ye bilkul hi qool-e-haq or sachi baat he or Khudawand-e-Aqdas ne mujhe aisi firasat (Nori Basirat) ata farmai he jis se main logo k dilon k halat-o-khayalat ko malom kar liya karta hun.
(Hijjat ullah alal alameen jild 2 safha 862 wazalta alkhufa maqsad 2 safha 227)
Taleef
Allama Molana Abdul Mustafa Azeemi (Rehmatullah Aleh)

Progressive Book
40 B Urdu Bazar Lahor

Kitab
Karamat-e-Sahaba
(Alehim Alrizwan)

Hazrat Usman-e-Ghani (Radi Allaho Ta’ala Anho)Khalifa e som ameer ul Momenin Hazrat Usman Bin Affan (Radi Allaho Ta’ala Anho) ki kuniyat “Abu Umro” or laqab “Zulnoreen” (do noor wale) he. Aap qureeshi hain or aap ka nasab nama ye he. Usman Bin Affan Abi Alaas Bin Umia Bin Abu shams Bin Abad-e-Manaf. Aap ka khandani shijra “Abde Manaf” par Rasool Allah (Sallaho Alehe Wassalam) k nasab nama se mil jata he. Aap ne aghaz-e-islam hi main islam qabol karliya tha or aap ko aap k chacha or dusre khandani kafiro ne musalman hojane ki wajha se be had sataya. Aap ne pehle habsha ki taraf hijrat farmai. Phir Madina Munawara ki taraf hijrat farmai. Is liye aap “Sahib-ul Hijratain” (do hijraton wale) kehlate hain or chunke Huzur-e-Akram (Sallaho Alehe Wassalam) ki do sahib zadiyan yake baad digare aap k nikah main ain’ is liye aap ka laqab “Zulnoreen” he. Aap jang-e-Badar k alawa dosre tamam islami jehadon main kuffar se jang farmate rahe. Jang-e-Badar k moqe par in ki zoja mohtarma jo Rasool ALLAH (Sallaho Alehe Wassalam) ki sahib zadi thin’ sakht aleel hogain thin’ is liye Huzur-e-Aqdas (Sallaho Alehe Wassalam) ne in ko jang-e-Badar main jane se mana farma diya lekin in ko mujahedin Badar main shumar farma kar maal-e-ghanimat main se mujhahedin k barabar hissa diya or ajar-o-sawab ki bisharat bhi di. Hazrat Ameer ul Momenin Umar Farooq-e-Azam (Radi Allaho Ta’ala Anho) ki shahadat k baad aap khalifa muntakhib hue or barah(12) baras tak takht-e-khilafat ko sarfaraz farmate rahe.
Aap k dor-e-khilafat main islami hokomat ki hodod main bohot ziyada toseeh hui or afriqa waghera bohot se mumalik maftoh ho kar rashidah k zer-e-nigeen hue. Biyasi(82) baras ki umar main misir k baghiyon ne aap k makan ka muhasira kar liya or barah(12) zul haj ya athara(18) zul haj 35hijri jumma k din in baghiyo main se aik bad naseeb ne aap ko raat k waqt is hal main shaheed kardiya k aap Quraan-e-Paak ki tilawat farma rahe the or aap k khon k chand qatrat Quraan Shareef ki ayat Fasayakfikahomullaho par pare. Aap k janazah ki namaz Huzur-e-Aqdas (Sallaho Alehe Wassalam) k phopi zad bhai Hazrat Zubair bin awam (Radi Allaho Anho) ne parhai or aap Madina Munawarah k qabrustan Jannat ul Baqi main madfoon hain.
(Tareekh Alkhulfa wazalta alkhufa waghera)
Taleef
Allama Molana Abdul Mustafa Azeemi (Rehmatullah Aleh)

Progressive Book
40 B Urdu Bazar Lahor


Kitab
Karamat-e-Sahaba
(Alehim Alrizwan)

Thursday, 10 September 2015

Hazrat Umar Farooq (Radi Allaho Ta’ala Anho) Ki KaramatQabar Walon Se Guftugu

Ameer ul Momenin Hazrat Umar Farooq (Radi Allaho Anho) aik martaba aik nojawan saleh ki qabar par tashreef le gaye or farmaya k aye falan! ALLAH TA’ALA ne wada farmaya he (Jo shakhs apne rab k huzor khare hone se dar gaya. Is k liye do jannaten hain) aye nojaean! Bata tera qabar main kiya hal he? Is nojawan saleh ne qabar k andar se aap ka naam le kar pukara or ba awaz-e-buland do martaba jawab diya k mere Rab ne ye do jannate mujhe ata farmadi hain!.
(Hijjat ullah alal alameen jild 2 safha 860’bahawala hakim)
Taleef
Allama Molana Abdul Mustafa Azeemi (Rehmatullah Aleh)

Progressive Book
40 B Urdu Bazar Lahor

Kitab
Karamat-e-Sahaba
(Alehim Alrizwan)

Wednesday, 9 September 2015

Hazrat Umar Farooq (Radi Allaho Ta’ala Anho)Khalifa-e-Roum janasheen peghambar Hazrat Umar Farooq-e-Azam (Radi Allaho Anho) ki kuniyat “Abu Hafs” or laqab “Farooq-e-Azam” he. Aap ashraf-e-qureesh main apni zati-o-khandani-o-wajahat k lehaz se bohot hi mumtaz hain. Athwen(8) pusht main aap ka khandani shijra Rasool ALLAH (Sallaho Alehe Wassalam) k shijra-e-nasb se milta he. Aap waqiya feel k terah(13) baras baad Makka Mukarama main paida hue or ailan-e-nabuwat k chhate(6) saal 27 baras ki umar main musharaf ba islam hue jab k aik riwayat main aap se pehle kul untalees(39) admi islam qabool kar chuke the. Aap k musalman hojane se musalmano ko be had khushi hui or un ko aik bohot bara sahara mil gaya yahan tak k Huzur Rehmat-e-Alam (Sallaho Alehe Wassalam) ne musalmano ki jamat k sath Khana Kaba ki masjid main ailaniya namaz ada farmai.
Aap tamam islami jangon main mujahidana shan k sath kufar se larte rahe or Paighambar-e-islam (Sallaho Alehe Wassalam) ki tamam islami tehrikat or sulah-o-jang waghera ki tamam mansoba bandiyon main Huzur Sultan-e-Madina (Sallaho Alehe Wassalam) k wazeer-o-musheer ki hesiyat se wafadar-o-rafeeq kaar rahe. Ameer ul Momenin Hazrat Abu Bakar Siddique (Radi Allaho Anho) ne apne baad aap ko khalifa muntakhib farmaya or das(10) baras chhe(6) maah char(4) din aap ne takht-e-khilafat par ronaq afrooz ho kar janasheen-e-Rasool (Sallaho Alehe Wassalam) ki sari zimme dariyon ko ba husn-o-jooh anjam diya. 26zil haj 23hijri char(4) shanba k din namaz-e-fajar main abu lolo firoz majosi kafir ne aap ko shakam main khanjar mara or aap ye zakham kha kar tisre din sharf-e-shahadat se sar faraz hogaye. Waqt-e-wafat aap ki umar sahreef 63baras thi. Hazrat Sohaib (Radi Allaho Anho) ne aap ki namaz-e-janazah parhai or roza Mubaraka k andar Hazrat Siddique Akbar (Radi Allaho Anho) k pehlo-e-anwar main madfoon hoye.
(tareekh alkhalfa wazalta alkhfa waghera)Taleef
Allama Molana Abdul Mustafa Azeemi (Rehmatullah Aleh)

Progressive Book
40 B Urdu Bazar Lahor

Kitab
Karamat-e-Sahaba
(Alehim Alrizwan)